Life Without Pain
Կյանք առանց ցավի

Հոսպիսի և պալիատիվ օգնության համաշխարհային օր 2013

Հոսպիսի և պալիատիվ օգնության համաշխարհային օրը միասնական միջոցառումների և գործողությունների օր է` ուղղված նշելու և աջակցելու հոսպիսը և պալիատիվ խնամքը: Այն նշվում է ամեն տարվա հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը: Այս տարի այն տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 12-ին: Հայաստանում պալիատիվ խնամքի կարիք ունեցողների թիվը կազմում է 3600 մարդ յուրաքանչյուր օր, որոնցից առավել քան 2000 մարդ յուրաքանչյուր օր ցավազրկման կարիք ունի: Հոսպիսի և պալիատիվ օգնության համաշխարհային օրվա հիմնական նպատակն է ցավամոքիչ բուժման կարիք… ավելին »


Fatal error: Call to undefined function attachments_get_attachments() in /home/wrcaarm/public_html/pain/wp-content/themes/pain/category.php on line 10